14 de fevereiro de 2008

POR UN CONVENIO GALEGO DE DEPORTES


O pasado 15 de novembro tivemos a primeira asemblea para conseguir un convenio galego de deportes e espectáculos no local de sindicatos da Coruña. Alí acordamos esixir un convenio que incluira 1.100 € de salario base con diversos complementos, o 70% de indefinidos/as, direito à subrogación, destinar o 33% da xornada à preparación de aulas, e outras melloras para superar a explotación reflectida no Convénio Estatal de Deportes.
Tras várias reunións, o 14 de febreiro os empresarios do sector incumpriron o acordado previamente con a Dirección Xeral de Deportes a respeito de criar unha asociación empresarial galega desde a que negociar o novo convénio.
Por todo isto comezamos as mobilizacións.

Nenhum comentário: