24 de outubro de 2008

RETOMAN-SE AS NEGOCIACIÓNS

O pasado 1 de outubro retomaron-se as negociacións por um novo convénio de deportes. A reunión foi na inspección de trabalho da Coruña e os empresários volveron a adiar a solución ao conflito. Manteremos-vos informados.