17 de maio de 2009

POLO CONVÉNIO GALEGO

A patronal corunhesa de deportes solicitou este 12 de maio debater um convénio de ámbito galego. O presidente do Conselho Galego de Relaçons Laborais citou aos empresários e sindicatos o vindeiro 19 de maio para debater este asunto na sede do CGRL.